Nautisch Fonds,

DE PROJECTEN

sociaal maatschappelijke projecten met een nautisch karakter

 

Diverse Projecten  waar aan gewerkt en/of samengewerkt wordt

 

 

Voor de verhuur van sups is een website met reserverings mogelijkheden ingericht.
De sups worden bij de brug Aanloophaven te Huizen aangeboden voor gebruik.. Dit project is in 2023 overgedragen aan de vrijwilligers van WSV de Brug.

 

 

Het eerste project dat het Nautisch Fonds ter hand heeft genomen is de bouw van een WaterHuis. Het WaterHuis wordt beheerd en geëxploiteerd in opdracht en samenwerking met Stichting VaarKracht. Het WaterHuis wordt beschikbaar gesteld als dagverblijf voor kankerpatiënten en naasten.
Niet alleen een gezelschap (van een kankerpatiënt) kan het WaterHuis gebruiken, maar ook zorginstellingen zijn welkom in het WaterHuis. (In beperkte mate en met als doel de kosten van het WaterHuis te dekken wordt het WaterHuis incidenteel ook aan bedrijven e.d. aangeboden.)

Ruim dertig buurtbewoners die bij de Aanloophaven wonen verzorgen tijdens het vaarseizoen de bediening van de brug. Dit wordt gedaan in opdracht van de gemeente Huizen. De opbrengsten vallen voor een deel aan het Goede Doel, t.w. Stichting VaarKracht en een deel wordt besteed aan de buurt. Dit project is inmiddels overgedragen aan de vrijwilligers van WSV de Brug.

Maritiem plan Huizen

Het maritiem plan is in ontwikkeling voor de Aanloophaven in Huizen. Het plan richt zich op het samenbrengen van kleine buurtactiviteiten die een revitaliseren van de buurt, respectievelijk regio geeft op het vlak van leefbaarheid, recreatie en watersport.

Ontmoetingscentrum Bovenmaat

Het plan omvat het realiseren van een ontmoetingscentrum in Huizen op de locatie van de voormalige zeilschool. Dit in samenwerking met de gemeente Huizen en andere belangengroepen, t.w. verenigingen en stichtingen.

Projectsamenwerking gezocht

  Wij nodigen u uit om ons een project voor te leggen waarin u een sociaal maatschappelijke doelstelling heeft en waarvoor u ondersteuning, of waarbij u een samenwerking zoekt.

  Onze interesse gaat uit naar projecten op nautisch vlak in de regio Noord-Holland.

  De realisatie kan op korte en lange termijn zijn gericht.
  Het Nautisch Fonds biedt m.n. ondersteunende diensten.

  Naast het samen opstellen van een plan wordt samenwerking met derden gezocht

  Neem contact met ons op

  Mocht u vragen hebben over HET NAUTISCH FONDS, wilt u meer weten over mogelijke samenwerkings projecten, of u wilt gewoon iemand spreken. Neem dan vooral contact met ons op.

  We horen graag van u

  1 + 11 =

  06 547 18 647

  Stichting Nautisch Fonds

  Westkade 449
  1273 RP, Huizen

  info@nautischfonds.nl